PROFIL DOSEN: Jefri Esna Thomas Radjabaycolle, S.Si., M.Cs